Pelaksanaan Ujian Tesis/Disertasi Semester Antara Tahun Akademik 2017/2018