Pelaksanaan Ujian Tesis/Disertasi Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018