Pelaksanaan Ujian Tesis/Disertasi Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019